rp+18+09+2015

Rzeczpospolita 218/2015. Mityng Polskiej kadry karate juniorów w Dojo stara Wieś