2013_4-18

Kalejdoskop 03/2013. Nikołaj Kolada (w środku) podczas zajęć w szkole filmowej